Není tedy divu, že inteligentním schopným lidem se nechce taková povolání vykonávat. Na řemeslo jde jen ten, kdo se nedostal na nějakou, mnohokrát i pofiderní, ale střední školu. A takto polovzdělaný člověk je pak schopen dělat prodejce nebo skladníka se snobským, rádoby honosným názvem, sales manager nebo logistic asistent atp.

Inteligentní a schopní mladí lidé do učení nejdou. Učiliště stěží seženou žáky a tím se snižuje jejich kvalita. Vyučenci jsou i po vyučení neschopní vykonávat složitější úkony. Z vlastní zkušenosti ve stavební kovovýrobě vím, že jen číst výkresy je někdy pro vyučené lidi problém. Proto je tak málo kvalitních řemeslníků a je nutné zaměstnávat cizince, kteří jsou někdy i schopnější. Výrobní firmy a živnosti totiž nepotřebují ani tak dělníky ale kvalifikované pracovníky. Dnešní opravdové řemeslo je z 50 % práce hlavou s počítači, řízenou technikou a složitými technologiemi podle komplikované dokumentace s řadou složitých norem. Žádný podnikatel nepohrdne vyučeným řemeslníkem s maturitou. I konstruktéři a projektanti pokud mají řemeslnické vzdělání a projdou průpravou, jak se říká, přes dílnu, jsou jednoznačně lepší než ti , kteří tuto zkušenost nemají. To se týká i architektů a designérů. A pokud si řemeslník chce založit a dobře vést vlastní firmu, tak to také nemůže být analfabet.

Již jsem pochopil, že tato situace se nemůže zlepšit žádnou osvětou, řečmi o zlatých českých ručičkách nebo nějakými vyhláškami ministerstva školství nebo průmyslu. Mimochodem školství má v této oblasti značné rezervy. Stále jsou zde hlavní předměty a ty ostatní, takže ten, kdo se nenabifluje ve škole češtinu nebo matematiku je okamžitě přesunut do nižší kategorie, i když je třeba velice dobrý technik. Ostatní předměty přece nejsou ty hlavní a učí se asi jen pro zábavu. Stejně tak media, ta skoro nerozlišují mezi mistry svého oboru a přidavači a všechny označí jedním slovem dělník!

Zdá se ale, že svítá na lepší časy. Řemeslo se stává nedostupným zbožím. Nedostatek je markantní v celé Evropě. Ve své firmě dnes již schopného řemeslníka nepovýším na managera ale naopak, zaplatím mu víc, aby mi u řemesla zůstal. Manažerů je dost, ale s nedostatečnou praxí v řemesle nejsou využitelní. A tak začíná dostávat řemeslo zase svou cenu. Kvalitní řemeslník si konečně i v Čechách vydělá a začne zase platit, že řemeslo má zlaté dno. Tak jako je to např. v USA kde mám své zkušenosti, nebo v Irsku. A tak to bylo i u nás než komunisté zničili živnostníky a potom tato povolání zprofanovali. Ano, ať se to komukoliv líbí nebo ne, řemeslná práce začne být drahá. Už se nebude srovnávat s levnou výrobou na pásech nebo v Číně, která se hrne do našich supermarketů. Zlepší se společenská úroveň těchto povolání. Mistr řemeslník bude zase Někdo a to snad přiláká inteligentní schopné lidi.

Doufám že si to včas uvědomí i školy a rodiče a dopřejí svým dětem aby se vyučily v nějakém zajímavém oboru s maturitou nebo i vyšším souvisejícím vzděláním a umožní jim v budoucnu vážené zaměstnání nebo živnost.